VRSIMO USLUGE:

 - ODRZAVANJE I PRANJE KRUGA PREDUZECA 
 - CISCENJE KANALIZACIONE MREZE
 - ODGUSENJE I CISCENJE INDUSTRIJSKIH CEVOVODA 
 - CISCENJE FEKALNE, ZAULJENE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE 
 - CISCENJE CEVOVODA OD KAMENCA I SL. 
 - CISCENJE REZERVOARA U PREHRAMBENOJ, HEMIJSKOJ I FARMACETSKOJ INDUSTRIJI
 - CISCENJE TALOZNIKA U MESNOJ INDUSTRIJI 
 - CISCENJE TALOZNIKA I POSTROJENJA ZA OBRADU I PRECISCAVANJE VODA, ITD. 
         062/301-207                       063/777-07-68                      021/6413-596
Powered by WebExpress